• 050-5627422
  • myynti@primaremontit.fi

Korjausrakennus

Korjausrakennus

Korjausrakentaminen vuonna 2018

Korjausrakentaminen kehittyy jatkuvasti. Kehittyvät rakennustavat, muuttuvat materiaalit, tiukentuvat rakentamismääräykset ja näistä johtuva osaamisen päivittäminen erilaisin koulutusmenetelmin sekä työntilaajien/rakennuttajien alati kasvava halu ryhtyä toteuttamaan yksilöllisiä, rohkeita ratkaisuja tekevät alasta mielenkiintoisen.

Korjausrakentamiseen tuo omat haasteensa se, että vanhojen rakenteiden kunto, senaikaiset rakennustavat, muutostöiden laajuus, vaadittavat asiakirjat ja laajat selvitykset, kuten mahdolliset rakennusluvat rakennusluvanvaraisten töiden osalta, ovat omiaan aiheuttamaan hankaluuksia remontin edetessä. Kuitenkin pitkän linjan korjausrakentamisen ammattilaisena olen tähän päivään asti aina pystynyt reagoimaan vastaantuleviin ongelmiin, joissa päättelykykyä sekä päätöksentekokykyä kaivataan ja valmistuneiden kohteiden lopputulos on ollut aina miellyttävä.

Korjausrakennuskohteen vahvalla kartoittamisella ennen korjaustöiden aloittamista saadaan tietoon vanhojen rakenteiden käytetyt materiaalit, kohteeseen sopivat uudet materiaalit, lvis-muutostöiden laajuus, työnkesto, työvaiheiden aikataulutus, kustannukset sekä tarvittavien asiakirjojen hakeminen kuten mahdolliset rakennusluvat.

Merkittävä yhteistyö kohteeseen osallistuvan rakennusalan ammattikunnan kanssa on suuressa arvossa. Isännöitsijän,  kiinteistöhuollon, taloyhtiön sekä työntilaajan (ellei taloyhtiö) tarve yhteistyöhön korostuu pitkin projektia työn laajuudesta riippuen. Välikätenä työntilaajan ja hallinnon välillä toimii urakoitsija aktiivisesti. Tiedon kulku on projektin kannalta välttämätöntä ja päävastuun siitä ottaa urakoitsija.

Tänä päivänä minulla on yli kymmenenvuoden rakennusalan työkokemuksella vahva kyky ottaa vastaan isommatkin haasteet. Tulevaisuudessa näen itseni osana vahvojen osaajien brändiä Uudenmaan alueella.